Applikationer

Enplans hus

Vi kan ersätta samtlig stålarmering i bottenplattan med BARCHIP 48

Trevåningshus

All stålarmering i grundkonstruktion kan ersättas med BARCHIP 48

Markbetong

Ingen stålarmering endast BARCHIP 48

Padelhall

BARCHIP 48 eliminerar samtlig stålarmering

Lager och verkstad

Samtlig stålarmering ersätts med BARCHIP 48

Produktionslokal

Samtlig stålarmering är ersatt med BARCHIP 48

Skrotupplag

Ingen stålarmering, endast BARCHIP 48

På-gjutningar

Betongtjocklek är endast 5 cm och BARCHIP 48 ersätter stålarmering och flytspackel.

Gigantisk padelhall

BARCHIP 48 har ersatt samtlig stålarmering i betongplattan.

Lantbruksmiljö

Ingen stålarmering, endast BARCHIP 48

Prefab

L-Stöd, ingen stålarmering, endast BARCHIP 48

Betongrör, ingen stålarmering, endast BARCHIP 48

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå